Beheer
Controle

Ignix voorziet in het totaalbeheer van de brandcompartimentering van uw gebouw. We adviseren hoe u de passieve brandbeveiliging in uw gebouw het meest (kosten)efficiënt kan aanpakken, op maat van uw noden en in lijn met de geldende normen. Door onze transparante en duidelijke communicatie bent u altijd op de hoogte van de werken. Om die communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen gebruiken we een digitaal platform. Wij volgen op die manier het hele traject van brandcompartimentering voor u op: een allesomvattende aanpak met naast de uitvoering ook alle administratie, verdere opvolging en controle.

Onze aanpak

Door gebruik te maken van een digitale toepassing om gebouwen te beheren, vermijden we overbodige fysieke controles en tijdsverlies gedurende een bezoek. Op basis van die digitale informatie heeft u een overzicht van de status van uw gebouw en de voorgestelde oplossingen. Wij plannen de uitvoering zo in dat de impact op uw bedrijfsvoering zo miniem mogelijk is, zonder stilstand of ander oponthoud. U kan gemakkelijk volgen welke werken gepland of al uitgevoerd zijn. Na uitvoering bezorgen wij een verslag ter opvolging en staan wij u bij in overlegmomenten met externe partijen zoals verzekeraars of de brandweer.

Onze meerwaarde

  • +

    Totale ontzorging voor u, zowel in uitvoering als in administratie

  • +

    Transparante opvolging via onze digitale tools

  • +

    Ecologische oplossingen zoals circulair bouwen of houtbouw

Referenties